CONSELL CÍVIC PEL PARC DE LES ARTS

El 18 de maig una representació de la Fundació ACICAC es va reunir amb tècnics municipals en una comissió presidida per la regidora de Patrimoni de l’Ajuntament de Badalona, Teresa González, amb l’objectiu de desenvolupar el conveni d’intencions que hauria d’acabar amb la cessió dels edificis que formaran part del Parc de les Arts.

SOS MONUMENTS, SALVAR EL PATRIMONI

Davant la inactivitat de les administracions públiques en la protecció i rescat del nostre patrimoni material la societat civil catalana s’organitza i manté viu l’esperit d’evitar que el patrimoni desaparegui. Una d’aquestes associacions és SOS Monuments, creada el 1997.

EL MECENATGE ESTRENA LLEI EL 2024

L’1 de gener de 2024 ha d’entrar en vigor, si no hi ha retards, el que es coneix com a nova llei de mecenatge, però que en realitat és una modificació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.