Segueix-nos i uneix-te

Casa Rius

Casa Ferrer Vidal

Fundació d’Agrupació de Cases d’Innovació Cultura i Art de Catalunya (ACICAC)

L’ACICAC és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu la recuperació del patrimoni material i immaterial de Catalunya per donar-li una segona vida, lligada a usos culturals i a la celebració d’esdeveniments.

La funció principal de la Fundació és la cultura, però com aquesta és majoritàriament deficitària, ACICAC fa servir el lloguer d’espais per a la celebració d’esdeveniments (dels quals en pot assumir també la producció) per finançar la recuperació dels espais i promoure activitats cultuals.

La Fundació ACICAC no depèn d’aportacions públiques dineràries.

La Fundació impulsa al llarg i ample del país, amb mitjans propis o d’acord amb altres entitats, una xarxa d’espais dedicats a la cultura. L’objectiu de la Fundació ACICAC és arribar a generar un circuit privat amb vocació pública on els artistes de totes les disciplines puguin exposar el seu potencial davant de públics diferents.

Aquesta xarxa s’articula a través del que anomenem Cases i dels Espais Associats:

Les CASES són immobles en propietat, en règim de lloguer amb opció de compra o cessions d’equipament públics. En el cas d’aquests darrers, la Fundació ACICAC es compromet a restaurar totalment els edificis, a dinamitzar el lloc on es troben i generar un pol cultural.

Els ESPAIS ASSOCIATS són equipaments la titularitat dels quals és d’una altra entitat (ja sigui perquè en són els propietaris, hi estan de lloguer o els tenen cedits per una entitat pública) i que col·laboren amb la Fundació en la creació d’aquesta xarxa cultural i de celebració d’esdeveniments.