Segueix-nos i uneix-te

ELS MECENES
La Fundació ACICAC impulsa la creació del grup Empresàries i empresaris per la Cultura. MANIFEST L’objectiu és crear un nucli d’entre 20 i 50 persones provinents del món de l’empresa o de l’àmbit professional liberal que donin suport a la cultura que es fa a Catalunya (preferentment en català, però sense excloure altres llengües) i a la recuperació del patrimoni material i immaterial del país, mitjançant aportacions econòmiques i també implicant-se en la consecució dels objectius comuns de recuperació i projecció de la cultura catalana. La primera tasca d’aquest grup és impulsar el Consell de Propostes d’ACICAC. NUCLI DE 20 A 50 PERSONES El Consell de Propostes d’ACICAC és l’encarregat d’aportar idees i propostes per estendre la nostra xarxa creativa, ja sigui proposant espais que es puguin recuperar, acords amb entitats, descobrint artistes, promovent esdeveniments i tot allò que serveixi per enfortir la nostra cultura. ESTENDRE LA XARXA CREATIVA Les Empresàries i empresaris per la Cultura, compartirà amb el Consell de Propostes un panell a internet de caire intern on podran anar fent aportacions de manera continuada. El nostre objectiu com ACICAC és, alhora, fer servir les relacions personals empresarials per tal que les persones que integren aquest grup puguin generar sinèrgies al marge —o no— de la cultura.
FES-TE MECENES